Through Irish Eyes

Amhránaithe Sean-Nóis do Phremiére Domhanda 'Through Irish Eyes' i mBéal Feirste! Sean-Nós Singers for the world premiere of 'Through Irish Eyes' in Belfast!

Through Irish Eyes
Étáin agus Máire ar chúl an stáitse sa MAC Theatre! Étáin and Máire backstage in the MAC Theatre! 

Through Irish Eyes 

The Mac Theatre • Béal Feirste • 10 Meán Fómhair 2022

Bhí muid ar stáitse leis na damhsóirí Gaelacha is clúití ar domhan in Amharclann MAC i gCathair Bhéal Feirste! Bhí meascán idir rince agus ceol Gaelach, amhráin Bhéarla ó bhéal (agus ó pheann) Bharry Tierney agus amhráin Sean-Nóis ó bhéal s'againne! Chas muid dhá amhráin Ghaeilge: 'Cá Rabhais ar feadh an Lae Uaim?' agus 'Tá Mo Chleamhnas Déanta'. Bhí sé cosúil le bheith ag casadh ar stáitse RiverDance! OÍCHE DÁR SAOL a bhí ann! Breathnaigh ar ríl s'againne thíos!

Leagan Béarla / English Version 

We were onstage with worldfamous Irish dancers in The Mac Theatre in Belfast City! The show included Irish dance and music, English songs sung (and even composed) by Barry Tierney and then our Irish Sean-Nós songs! We sang two Irish songs: 'Cá Rabhais ar feadh an Lae Uaim?' and 'Tá Mo Chleamhnas Déanta'. It was genuinely like being on the RiverDance stage! WHAT A NIGHT! Check out our reel below for BTS [Behind The Scenes] content!

Ádh Mór agus Grá Mór x

Loadsa Luck and Loadsa Love x