Oíche Chultúir 2022

Ambasadóirí Oíche Chultúir (Culture Night) 2022 i Ráth Chairn City Centre! Ceolchoirm lenár gcairde Síle Denvir, Piaras Ó Lorcáin, Séamus Ó Flatharta agus Jack Warnock!

Oíche Chultúir 2022
Étáin Ní Churraoin, Piaras Ó Lorcáin, Síle Denvir, Séamus Ó Flatharta, Jack Warnock & Máire Ní Churraoin théis na ceolchoirme i nGaeltacht Ráth Chairn ar Oíche Chultúir 2022! Pic taken after the Culture Night 2022 concert in Ráth Chairn!

Oíche Chultúir 2022

23 Meán Fómhair 2022

Bhí AN-CHRAIC go deo againn ar Oíche Chultúir 2022 i nGaeltacht Ráth Chairn glas gréine na Mí! Bhí an bheirt againn [Étáin agus Máire] inár n-ambasadóirí ar Oíche Chultúir 2022 ag Ealaín na Gaeltachta! Ba mhóir an onóir dhúinn é sin! D'eagraigh muid imeachtaí áitiúla feiliúnach do chuile aoisghrúpa! Léadh an tAifreann Beannathe i dtosach agus ansin shiúil muid síos Bóthar Liombó! Bhí muid uilig ag gabháil fhoinn lena chéile agus thug muid cuairt ar Bhréidín na Bóinne! D'eagraigh Hannah Rua ceardlann chaoladóireachta le hAindriú na gCiseán agus le Diarmuid Ó hAlmhain do dhéagóirí agus do dhaoine fásta!

Leagan Béarla / English Version

We had SO MUCH FUN on Culture Night 2022 i our FABULOUS Ráth Chairn Gaeltacht! We [Étáin and Máire] were both Culture Night embassadors for Ealaín na Gaeltachta which was an HONOUR and a HALF! We organised local events for all ages! Holy Mass was celebrated first and then we walked down Liombó Road! We were all singing away and we visited Bréidin na Bóinne! Hannah Rua organised a weaving workshop for teens and adults!

Idir an dá linn, rinne muid 'Insta Takeover' ar chúntas @ealainnagaeltachta agus chuir muid scéalta in airde ar feadh na hoíche! Bhí an-chraic ag baint leis sin AGUS bhí lucht MolScéal @molsceal inár dteannta agus rinneadh taifead ar Oíche Chultúir s'againne!

💡
Breathnaigh ar an fhíseán MholScéal thíos!

Leagan Béarla / English Version 

While all of the above was taking place, we did an Instagram Takeover on Ealaín na Gaeltachta's Instagram page! We uploaded stories all Culture Night long! That was GREAT CRAIC and then MolScéal rocked up to record content of our Culture Night for their Instagram @MolSceal! 

💡
Check out MolScéal's instagram reel below!

Agus ar deireadh, BHÍ CEOLCHOIRM AGAINN lenár gcairde Síle Denvir, Piaras Ó Lorcáin, Jack Warnock agus Séamus Ó Flatharta ar stáiste linn! B'shin an chéad uair don seisear againn a bheith ar stáitse le chéile! Bhí an-chraic go deo againn! Breathnaigh ar ríl s'againne thíos! Tá muid ag súil go mór le hOíche Chultúir 2023!

Leagan Béarla / English Version

Finally, WE HAD A CONCERT alongside our friends Síle Denvir, Piaras Ó Lorcáin, Jack Warnock and Séamus Ó Flatharta! It was a debut of the six of us onstage together! Once again, we had great craic! Check out our reel below! We are BUZZING for Culture Night 2022!

Ádh Mór agus Grá Mór x

Loadsa Luck and Loadsa Love x